slider 1

     Penyajak      IPGKTHO      Green      Golden frame

Coming Events

Monday, 5 October 2015

Seminar Pendidikan Nusantara 2015

    Pada 5 Oktober 2015, IPGKTHO telah menganjurkan Seminar Pendidikan Nusantara 2015 bersama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pasundan Cimahi, Indonesia.

Seramai 16 orang pembentang yang terdiri daripada pensyarah dan pelajar daripada dua buah institusi pendidikan tersebut dan juga daripada UTHM telah berkongsi maklumat dapatan hasil kajian masing-masing.


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.