slider 1

     Penyajak      IPGKTHO      Green      Golden frame

Coming Events

Monday, 9 November 2015

Taklimat Kemudahan Cuti Rehat Tahunan (CRT) Pensyarah IPG

          Pada 9 Oktober 2015 (Isnin), Pengarah IPGKTHO telah memberikan taklimat berhubung Kemudahan Cuti Rehat Tahunan (CRT) kepada pensyarah institut di Balai Ilmu.


          Mulai tahun 2016, semua pensyarah akan diberikan kemudahan CRT selama 35 hari pada setiap tahun bagi menggantikan kemudahan cuti sekolah. Bagi CRT yang tidak digunakan, sebanyak 15 hari bagi setiap tahun boleh ditukarkan kepada "Golden hand shake" untuk tempoh tidak melebihi  150 hari sepanjang tempoh perkhidmatan dengan Kerajaan Malaysia.Klik untuk maklumat lanjut:


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.