slider 1

     Penyajak      IPGKTHO      Green      Golden frame

Coming Events

Hari Kualiti - Anugerah Perkhidmatan Cemerlang


"Majlis Sambutan Hari Q mempunyai pengertian yang besar sekiranya kita benar-benar menghayati falsafah yang terkandung di dalamnya. ... Ia dianjurkan setiap tahun sebagai peringatan kepada kita semua bahawa usaha ke arah kecemerlangan adalah satu usaha yang berterusan, tanpa had waktu atau batasan. Dengan itu, sambutan Hari Kualiti hendaklah dilihat sebagai hari bagi mengulangi iltizam atau komitmen kita untuk terus melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan lebih sempurna melalui perkhidmatan yang lebih cekap dan berkualiti kepada Kerajaan dan rakyat. Hari Kualiti juga harus digunakan untuk kita sama-sama menilai semula prestasi perkhidmatan kita secara individu atau di peringkat organisasi dan seterusnya bertindak memperbaiki dan menambah baik di mana-mana yang didapati lemah atau kurang berkesan."

 ~ Y.Bhg. Tan Sri Abdul Halim Ali, 2000


Sambutan Hari Kualiti - Anugerah Perkhidmatan Cemerlang

Sila klik untuk membuat bacaan lanjut:

2014

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.