slider 1

     Penyajak      IPGKTHO      Green      Golden frame

Coming Events

Hari Inovasi 2015

Tarikh        : 9 September 2015
Tempat      : Dewan Seri Budiman
Penganjur  : Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan (JPIPK)

Tujuan Program:     Hari Inovasi merupakan program tahunan IPGKTHO yang bertujuan pembudayaan Inovasi dalam kalangan warga IPGKTHO baik dalam kalangan pensyarah ataupun golongan pelajar. Program yang dilaksanakan adalah Pameran dan Pertandingan Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran serta Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK).


Ramai peserta adalah daripada Jabatan Bahasa
Pemenang-pemenang daripada Jabatan Ilmu Pendidikan


Pelajar juga turut menyumbangkan idea kreatif dalam inovasi PdP.Panel Hakim Pertandingan Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran adalah Pensyarah UTHM, Batu Pahat, iaitu: Dr. Mimi Mohaffyza bt. Mohamad (UTHM Batu Pahat), Dr. Alias b. Masek (UTHM Batu Pahat) dan Dr. Mohd Hasril b. Amirudin (UTHM Batu Pahat).

Sambutan Hari Inovasi
2015 2016

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.