slider 1

     Penyajak      IPGKTHO      Green      Golden frame

Coming Events

Mengenai Kami - Fungsi JK Majlis Rasmi IPGKTHO

Fungsi AJK Majlis Rasmi IPGKTHO
Jawatankuasa ini ditubuhkan demi melaksanakan tugas-tugas yang berikut:

1.         Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan.
2.         Menyediakan atur cara sambutan tetamu yang berkunjung ke institut dari semasa ke semasa.
3.         Memaklumkan kepada semua AJK mengenai lawatan tetamu dan memastikan mereka turut serta dalam acara sambutan.
4.         Memaklumkan kepada semua pegawai atau ketua jabatan terlibat mengenai tempat-tempat tetamu dibawa melawat bagi membolehkan     mereka membuat persediaan sewajarnya.
5.         Mengenal pasti dan melantik pegawai-pegawai yang berwibawa untuk memberikan taklimat berdasarkan objektif dan tujuan lawatan      tetamu.
6.         Memastikan semua kemudahan semasa lawatan tetamu telah disediakan selengkapnya dan terkini (bahan taklimat, brosur,      tayangan video, buku atur cara lawatan dan sebagainya) ketika lawatan tetamu.
7.         Menguruskan jamuan.
8.         Memastikan tetamu yang melawat institut diberikan cenderamata kenang-kenangan yang sesuai .
9.         Merancang, mengurus dan melaksanakan majlis-majlis yang akan diadakan.1
10.       Penghasilan video korporat.
JK MR Tahun 2018 : AJK | Fungsi || 2016

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.