slider 1

     Penyajak      IPGKTHO      Green      Golden frame

Coming Events

Seminar Pendidikan Nusantara - Pembentang STKIP

jQuery UI Accordion - Default functionality Yang berikut merupakan maklumat ringkas berhubung pembentang STKIP:

Dr. Jajang Hendar Hendrawan, M.Pd.

Maklumat Diri:

 • Ketua Program Pascasarjana STKIP Pasundan Cimahi
 • Pendidikan:
 • 1998 - S1 (Sarjana Pendidikan/Ilmu Sosial), STKIP Pasundan
  2006 - S2 (Magister Pendidikan/Ilmu Sosial), UPI Bandung
  2013 - S3 (Doktor Pendidikan/Ilmu Sosial), UPI Bandung

Klik tajuk pembentangan untuk membaca abstraknya:

ETNOPEDAGOGI: Proses Pembudayaan Kearifan Lokal

Diana Nurdiansyah, S.Pd.

Maklumat Diri:

 • Pengurus MES Cianjur Bidang Pendidikan
 • Sekretaris BMT Sinergi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) wilayah Cianjur
 • Penulis Buku Ekonomi untuk SMA Penerbit PT Grapindo Media Pratama
Klik tajuk pembentangan untuk membaca abstraknya:

Strategi Meningkatkan Kualitas Akhlak Peserta Didik Dalam Proses Pembelajaran Di Sekolah

Dr. Rony Mohamad Rizal, S.T., S.Pd., M.Si.

Maklumat Diri:

 • Jabatan: Sekretaris Program Studi Magister Pendidikan STKIP Pasundan
 • Kepala Biro IT & Multimedia STKIP Pasundan
 • Wakil Sekretaris Umum Pengurus Cabang PABBSI Kota Cimahi
 • Wakil Sekretaris Umum Pengurus Daerah Permainan dan Ketangkasan Jawa Barat

Klik tajuk pembentangan untuk membaca abstraknya:

Analisis Kritis: Dinamika Kebijakan Pendidik Di Indonesia

Firman Nurdiansyah, S.Pd.

Maklumat Diri:

 • 2015 - Sedang mengikuti perkuliahan PascaSarjana di STKIP PASUNDAN, Cimahi.

Klik tajuk pembentangan untuk membaca abstraknya:

Active Learning Model Combining With ICARE

Lilis Nuraeni

Maklumat Diri:

 • S1 : Universitas Terbuka(Administrasi Negara)
 • S2 : STKIP Pasundang Cimahi

Klik tajuk pembentangan untuk membaca abstraknya:

Peran Pendidikan Multikulturalisme Dalam Masyarakat Majemuk (Ditinjau dari perspektif ketahanan nasional)

Rudi. M.S

Maklumat Diri:

 • Pendidikan:
  - S1 Pendidikan Bahasa Inggris STKIP Pasundan
  - S2.PIPS ( Semester III ) 2015, Multimedia University (MMU) Malaysia
 • Dosen Tetap di Politeknik TEDC Bandung
 • Kepala Laboratorium Bahasa Inggris
 • Koordinator Praktek Kerja Mahasiswa Mekanik Politeknik TEDC Bandung di IKBN Malaysia dan Kementerian PU Jakarta

Klik tajuk pembentangan untuk membaca abstraknya:

Angklung And Calung Is A Traditional Musical From Bandung - West Java

Sila klik pautan yang berikut untuk maklumat lanjut:


Pengenalan : 1 | 2 | 3 Maklumat Pembentang STKIP Maklumat Pembentang IPGKTHO
Album Laman Web JPIPK- Seminar

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.