slider 1

     Penyajak      IPGKTHO      Green      Golden frame

Coming Events

Seminar Pendidikan Nusantara - Pembentang IPGKTHO

jQuery UI Accordion - Default functionality

Yang berikut merupakan maklumat ringkas berhubung pembentang IPGKTHO:

Tey Kien Huat, PhD

Maklumat Diri:

 • Pensyarah Bidang Inovasi, JPIPK, IPGKTHO.

Klik pada tajuk pembentangan yang berikut untuk membaca abstraknya:

Pembangunan Website Teknologi WEB 2.0 Secara 'Offline': WP-Offline Installer.

Tay Chong Seng, PhD

Maklumat Diri:

 • Pensyarah Cemerlang, Bidang Penilaian Program, JPIPK, IPGKTHO.

Klik pada tajuk pembentangan yang berikut untuk membaca abstraknya:

Keyakinan Pelaksanaan Dan Perancangan Pengajaran Subjek Major Dan Elektif Selepas Praktikum: Satu Tinjauan

Sukiman bin Saad

Maklumat Diri:

 • Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian, IPGKTHO.

Klik pada tajuk pembentangan yang berikut untuk membaca abstraknya:

Pengajaran Kemahiran Berfikir: Amalan Guru Matematik Semasa Pengajaran dan Pembelajaran di Bilik Darjah

Zahidi bin Khamis

Maklumat Diri:

 • Ketua Bidang Pendidikan Seni Visual, Jabatan Kajian Sosial, IPGKTHO.

Klik pada tajuk pembentangan yang berikut untuk membaca abstraknya:

Drawing Board Light Box (DBLB)

Norazizah binti Abdullah

Maklumat Diri:

 • Guru Pra Sekolah, IPGKTHO

Klik pada tajuk pembentangan yang berikut untuk membaca abstraknya:

Tahap Kesediaan Guru Pelatih Reka Bentuk Dan Teknologi Terhadap Pengajaran Mata Pelajaran Reka Cipta

Halimatun Sa’adiah binti Harith

Maklumat Diri:

 • Pensyarah Unit Ko-Kurikulum

Klik pada tajuk pembentangan yang berikut untuk membaca abstraknya:

Mengenal Nombor Tunggal Melalui Permainan TING TING

Abdul Latif bin Ahmad, PhD

Maklumat Diri:

 • Penyelaras Sukan dan Permainan, Unit Ko-Kurikulum

Klik pada tajuk pembentangan yang berikut untuk membaca abstraknya:

Orientasi Matlamat Guru-guru Pelatih Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein Onn Terhadap Kursus KoKurikulum

Fatimah binti Abd. Kadir, PhD

Maklumat Diri:

 • Pensyarah Bidang Penataran, JPIPK, IPGKTHO

Klik pada tajuk pembentangan yang berikut untuk membaca abstraknya:

Kefahaman Makna Tanda Sama '=' Dalam Kalangan Pelajar Cemerlang

Faziah binti Hashim@Ahmad

Maklumat Diri:

 • Pensyarah Bidang Penataran, JPIPK, IPGKTHO

Klik pada tajuk pembentangan yang berikut untuk membaca abstraknya:

Sikap yang Diamalkan oleh Guru Cemerlang Bimbingan dan Kaunseling Terhadap Pentadbir dan Rakan Guru di Sekolah Menengah: Satu Kajian Kes

Mohamad Nurizwan bin Jumiran

Maklumat Diri:

 • Pegawai Pengurusan Unit Peperiksaan dan Penilaian, IPGKTHO

Klik pada tajuk pembentangan yang berikut untuk membaca abstraknya:

Kesan Teknik "HunTTO SQUARE" Terhadap Pencapaian Pelajar Bagi Mata Pelajaran Matematik Di Sekolah Rendah

Sila klik pautan yang berikut untuk maklumat lanjut:

Pengenalan : 1 | 2 | 3 Maklumat Pembentang STKIP Maklumat Pembentang IPGKTHO
Album Laman Web JPIPK- Seminar

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.